Габріеле Юнге

ВАШ ТРЕНЕР ТА КОНСУЛЬТАНТ З ПИТАНЬ МЕЖКУЛЬТУРНОÏ КОМПЕТЕНЦIÏ

Культура включає в себе суспільні та індивідуальні звички, правила та норми поведінки, які можуть бути створені, прийняті та використані та які визначають спільне існування у певній загальній системі цінностей.

Крістіан Фіхтер, Йорн Базель та Шерін Келлер

Нинішній момент ставить перед нами безліч запитань:

Як ми формуватимемо мультикультурні команди в майбутньому? Як наші товариші та колеги організовували співіснування до цього моменту? Що вони думають та відчувають? Що їх об’єднує? Що для них важливо? В чому їхні відмінності? Як нам йти спільним шляхом з повагою та прийняттям до культурних відмінностей  один одного.

ЯК ОРГАНIЗУВАТИ СПIЛЬНЕ СПIВIСНУВАННЯ

Auf diese und andere Fragen gebe ich gerne Antworten.

Моя експертиза лежить у сфері розвитку міжкультурних компетенцій та комунікацій, вирішенні повсякденних проблем людей та команд із різних культурних ідентичностей – Фокус на Україну, Росію, Казахстан, Узбекистан та Китай.